Ara

Fuzuli Ezel Kâtipleri Uşşâk Bahtın Kare Yazmışlar Şiiri | Fuzuli Şiirleri

Fuzuli Ezel Kâtipleri Uşşâk Bahtın Kare Yazmışlar Şiiri, Fuzuli Ezel Kâtipleri Uşşâk Bahtın Kare Yazmışlar Şiirleri, Fuzuli Ezel Kâtipleri Uşşâk Bahtın Kare Yazmışlar Sözleri, Fuzuli Ezel Kâtipleri Uşşâk Bahtın Kare Yazmışlar, Fuzuli Şiirleri
Ezel Kâtipleri Uşşâk Bahtın Kare Yazmışlar

Fuzuli Ezel Kâtipleri Uşşâk Bahtın Kare Yazmışlar Şiiri

Gazel

Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar
Bu mazmûn ile hat ol safha-i ruhsâre yazmışlar

Havâs-ı hâk-i pâyun şerhini tahkîk edîp merdüm
Gubâr îlen beyâz-ı dîde-i hûnbûre yazmışlar

Girip büthâneye kılsan tekellüm cân bulur şeksiz
Musavvirler ne sûret kim der ü dîvâne yazmışlar

Muharrirler yazanda her kime âlemde bir rûzî
Bana her gün dil-i sad-pâreden bir pâre yazmışlar

Yazanda Vâmık u Ferhâd u Mecnûn vasfın ehl-i derd
Fuzuli adını gördüm ser-i tumâre yazmışlarŞair : Fuzuli
Şiirin Konusu :

Fuzuli Şiirleri

Popüler Yeni
ŞİİR EKLE

Popüler Konular

Popüler Şairler