Ara

Fuzuli Ey Musavvir Yâr Timsâline Sûret Vermedün Şiiri | Fuzuli Şiirleri

Fuzuli Ey Musavvir Yâr Timsâline Sûret Vermedün Şiiri, Fuzuli Ey Musavvir Yâr Timsâline Sûret Vermedün Şiirleri, Fuzuli Ey Musavvir Yâr Timsâline Sûret Vermedün Sözleri, Fuzuli Ey Musavvir Yâr Timsâline Sûret Vermedün, Fuzuli Şiirleri
Ey Musavvir Yâr Timsâline Sûret Vermedün

Fuzuli Ey Musavvir Yâr Timsâline Sûret Vermedün Şiiri

Gazel

Ey musavvir yâr timsâline sûret vermedün
Zülf ü ruh çekdün velî tâb u terâvet vermedün

Işk sevdâsından ey nâsih meni men' eyledün
Yoh imiş aklın mana yahşi nasîhat vermedün

Dün ki fursat düşdü hâk-i dergehünden kâm alam
N'oldu ey göz yaşı göz açmağa fursat vermedün

Göz yumup âlemde isterdüm açam ruhsâruna
Cânum aldun göz yumup açınca möhlet vermedün

Bu mıdur rahmün ki hâlün eyler iken kasd-i cân
Çıhdı hattun kim anı men'e de ruhsât vermedün

Verme hüsn ehline yâ Rab kudret-i resm-i cefâ
Çün vefâ çekmekde ışk ehline tâkat vermedün

Ey Fuzuli öldün efgân etmedün rahmet sana
Rahm kıldun halka efgânunla zahmet vermedünŞair : Fuzuli
Şiirin Konusu :

Fuzuli Şiirleri

Popüler Yeni
ŞİİR EKLE

Popüler Konular

Popüler Şairler