Ara

Nedim Bercesteler Şiiri Dinle Şiirleri Eserleri Yazıları

Nedim Bercesteler Şiiri Dinle Şiirleri Eserleri Yazıları Facebook Paylaş Konulu Yazılı Kısa İçeren Anlatan Dair Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâdım Seni ey gül sever cânım ki cânâne hitâbımsın…
Bercesteler

Nedim Bercesteler

Sen bî-haber hayâlin ile gûşelerde biz
Tâ subh olunca her gece ayş u dem eyleriz
* * *
Esdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül
Benzer esîr-i turra-i cânânsın ey gönül
* * *
Güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder
Nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni
* * *
Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâdım
Seni ey gül sever cânım ki cânâne hitâbımsın…Şair : Nedim
Şiirin Konusu :

Nedim Şiirleri

Popüler Yeni
ŞİİR EKLE

Popüler Konular

Popüler Şairler