Ara

Fuzuli Batalı kana ohun dîde-i giryân içre Şiiri | Fuzuli Şiirleri

Fuzuli Batalı kana ohun dîde-i giryân içre Şiiri, Fuzuli Batalı kana ohun dîde-i giryân içre Şiirleri, Fuzuli Batalı kana ohun dîde-i giryân içre Sözleri, Fuzuli Batalı kana ohun dîde-i giryân içre, Fuzuli Şiirleri
Batalı kana ohun dîde-i giryân içre

Fuzuli Batalı Kana Ohun Dide-i Giryân İçre Şiiri

Gazel

Batalı kana ohun dîde-i giryân içre
Bir elifdür sanasan kim yazılur cân içre

Yeridür sîne-i sûzânuma külhan deseler
Anca kim yandı ohun sîne-i sûzan içre

Cânı ten içre ne sahlardum eger bilse idüm
Ki degül gizlü gam-ı lâ'l-i lebün cân içre

Ala gör ohlarını dîdelerümden ey dil
Hayfdur olmaya nâ-geh ite müjgân içre

Çâk gönlüm yarasında yaraşur peykânun
Akd-i şebnem hoş olur gonca-i handân içre

Kaddüne serv demiş goncalarun ta'nından
Duramaz bâd-ı sabâ hîç gülistân içre

Ey Fuzûlî kime sûz-ı dilümi şerh edeyüm
Yoh menüm kimi yanan âteş-i hicrân içreŞair : Fuzuli
Şiirin Konusu :

Fuzuli Şiirleri

Popüler Yeni
ŞİİR EKLE

Popüler Konular

Popüler Şairler