Ara

H Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

 • Haber

  Rüyada Haber Görmek Gizli bir şeyi haber vermek ihanete, ilim ve hikmeti ehil olmayanlara vermeye, Hayırlı bir şeyden haber almak yahut vermek müjde ve sevince, Rabbinin ona ...

 • Haber Duymak

  Rüyada Haber Duymak Görmek Rüyada ortalıkta yalan yanlış haberlerin dolaştığını, halkın bunları konuştuğunu görmek, fitne ve kargaşaya, aslı astarı olmayan şeylerin peşine takılmaya işarettir. Rüyada hayırlı haber ...

 • Haber Vermek

  Rüyada Haber Vermek Görmek Gizlenmesi icap eden bir şeyi rüyada haber vermek, malını israf etmeye, hikmeti ehil olma- yana vermeye yorumlanır. Rüyada kendisine verilen nimetleri haber vermek, ...

 • Haberci

  Rüyada Haberci Görmek Rüyada haber getiren bir adam görmek, çoktan beri düşündüğünüz, fakat bir gün hakikat olacağına ihtimal bile vermediğiniz bir şeyin olacağına ve çok sevineceğinize işarettir. ...

 • Haberdar Olmak

  Rüyada Haberdar Olmak Görmek Rüyada Haberdar olmak görmek Kendisi için gizli olan şeye muttali olmak, ilim ehli için gizli ilme veya büyük bir sanata; diğerleri için hile ...

 • Haberleşme

  Rüyada Haberleşme Görmek Rüyasında savaşta bulunan iki taraf askerleri arasında yapılan haberleşmeyi görmek, ecelin yaklaşmasını, fitneyi yatıştırmayı, Hakk'a uymayı, hastanın ölmesini ve mazlumun galip gelmesini ifade eder. ...

 • Habeş

  Rüyada Habeş Görmek Rüyanızda simsiyah bir Habeş görmek, karanlık işlerinizin aydınlanacağı anlamına gelir. Habeşistanlı birini görmek de, ümitle beklediğiniz bir muradınızın olacağına delildir.   ...

 • Habeşistan

  Rüyanızda Habeşistan'da bulunduğunuzu ve etrafınızı dilinizden anlayan Habeşlilerin çevirdiğini görmek, uzun yıllardan beri görmediğiniz ve hatta adını bile unuttuğunuz bir arkadaşınızın birden bire çıkıp geleceğine ve ...

 • Habil

  Bir kimse rüyada Habil'i görse, o kimse hakkında haset yapılır. Düşmandan ona sıkıntı erişir. Bazen de o kimse, suçsuz olarak öldürülür. Zalim bir kimseden ona şiddet ...

 • Hac

  Rüyada Hac Görmek Mevsiminde hacca gidip, bu ibadeti şartlarına uygun bir şekilde eda ettiğini görmek istikamet güzelliğine, korkudan emin olmaya, borçları ödemeye ve günahların affedilmesine, Hac için ...

 • Hac Suresi

  Rüyada Hac Suresi Görmek Rüyada Hac suresi görmek Cafer-i Sadik' a göre; rüyasinda Hacc suresini tamamen veya bir kaç ayetini okuyan veya okuyani dinleyen kimsenin, dini inancı ...

 • Hac SûresiOkumak

  Rüyada Hac Sûresi Okumak, Okuduğunu Görmek Rüyada Sure-i Haccı veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, defalarca hacca gitmeye işarettir. ...

 • Hacca Gitmek

  Rüyada Hacca Gitmek Görmek Rüyada hac ibadetinin yapıldığı kutsal mekânları görmek, hayır ve esenliğe işarettir. Mevsiminde hacca gidip, bu ibadeti şartlarına uygun bir şekilde eda ettiğini görmek, ...

 • Haccetmek

  Rüyada, şer'i ölçüler içerisinde haccettiğini, Kâbe-i muazzamayı tavaf edip hac farizalarını yerine getirdiğini görmek, dininde güzellik ve istikamete, kavuşacağı sevaba, korkudan emin olmaya, borcunu vermeye ve ...

 • Hacerü'l-Esved

  Rüyada Hacerü'l Esved, hacca gitmeye yorumlanır. Rüyada Hacerü'l-Esved'i kestiğini gören kimse, halkı kendi görüşü üzerinde toplamayı arzular. Hacerü'l-Esved'i söküp, kendisi için alıkoyduğunu görmek, o kimsenin yalnızlığını ifade eder. Hacerü'l-Esved: ...

Metin Reklamları