Ara

Fuzuli Dehenin Derdüme Dermân Dediler Cânânum Şiiri | Fuzuli Şiirleri

Fuzuli Dehenin Derdüme Dermân Dediler Cânânum Şiiri, Fuzuli Dehenin Derdüme Dermân Dediler Cânânum Şiirleri, Fuzuli Dehenin Derdüme Dermân Dediler Cânânum Sözleri, Fuzuli Dehenin Derdüme Dermân Dediler Cânânum, Fuzuli Şiirleri
Dehenin Derdüme Dermân Dediler Cânânum

Fuzuli Dehenin Derdüme Dermân Dediler Cânânum Şiiri

Gazel

Dehenin derdüme dermân dediler cânânum
Bildiler derdümi yohdur dediler dermânun

Olsa mahbûblarun ışkı cehennem sebebi
Hûr u gılmânı kalur kendüsine Rıdvân'un

Geçdi meyhâneden il mest-i mey-i ışkun olup
Ne meleksen ki harâb etdün evin şeytânun

Urmazam sıhhat içün merhem ohun yarasına
İsterem çıhmaya zevk-i elem-i peykânun

Ne bilür ohumayan Mushaf-ı hüsnün şerhin
Yere gökden ne içün indügini Kur'ân'un

Yerden ey dil göge kovmuşdu sirişküm melegi
Anda hem koymayacakdur oları efgânum

Ey Fuzûlî oluben garka-i girdâb-ı cünûn
Gör ne kahrın çekerem döne döne devrânunŞair : Fuzuli
Şiirin Konusu :

Fuzuli Şiirleri

Popüler Yeni
ŞİİR EKLE

Popüler Konular

Popüler Şairler