Padişah, Kulumun Kulu Hikayesi

Padişah, Kulumun Kulu Hikayesi,hikayeler,makaleler,öyküler,yaşanmış hikayeler, ibretlik, gerçek hikayeler,dini hikayeler,hayata yön veren hikayeler
Padişah, Kulumun Kulu
Tweet Paylaş Plus Pinterest
Padişah, Kulumun Kulu

Devrin birinde padişahın biri Ramazan ayı geldiği vakit, ikindiden sonra akşama kadar davulcuların şenlik yapmalarını ve çalgılar çalmalarım emrederdi. Bununla hem günün tez geçmesini ve hem de açlığın tesirini anlamamasını sağlamak, isterdi. Çünkü oruç ekseriye ikindiden sonra insana şiddetle tesir eder. İşte yine bir Ramazan ayında padişah oruçtan fazla incinmemek için bu şekilde emretmişti. Bir gün böyle vaziyette iken oradan bir kâmil Şeyh geçer. Bakar ki www.sendeyim.com çalgılar çalmıyor, davullar vuruluyor, adeta kıyamet kopuyor. Kendi kendine şu kötülüğü kaldırmalıyım ve bu padişahı bu gafletten uyarmalım. Çünkü bu an iftar anıdır. Rahmet ve mağfiretin coştuğu bir zamandır. Bu zamanda bu çeşit hareketler Müslümanlara gerekmez der.
 
Padişahın sarayına gider, çalgıları susturmak ve neşelerine son vermek ister. Padişah da onu o anda saraydan seyreder. Padişah ihtiyarın yakalanmasını emreder, adamı huzuruna çağırtır ve kendisine şöyle sorar:
 
-Şu münasip olmayan işi niçin işledin?
 
İhtiyar:
-Bu iş kötü bir iştir. Biz kötü işleri kaldırmakla memuruz der.
 
Padişah:
 -Benden korkmadın mı?
 
İhtiyar;
-Senden bana gelecek olan şeye sabrederim. Nitekim Allah Teala Kuran’da "sana gelen şeye sabret" buyurdu. Ben senden asla korkmam. Çünkü sen kulumun kulusun.
 
Padişahın etrafımdakiler:
-Bu adam aklını kaybetmiştir.
 
İhtiyar:
-Hayır, ben aklımı kaybetmedim. Bi­lakis, hakikatte o, kölemin kölesidir. Sen kölemin kölesisin. Çünkü insanlar iki kısımdır:
 
Birincisi; nefsi mağlup, kendisi galip alandır ve nefsini istediği tarafa çevirebilir.
 
İkincisi ise: Nefsi kendisine galip ve üzerine amir kimsedir.
 
Ey padişah! Şimdi düşün, sen bunların hangisindensin?"
 
Padişah:
-İkincisiyim, der.
 
İhtiyar:
-Nefis kulumdur, sen de nefsin kulusun. Yani sen ku­lumun kulu oldu, der.
 
İhtiyarın bu sözleri üzerine padişah son derece müteessir olarak derhal tevbe edip pişman olur. İhtiyara da birtakım ikramlarda bulunur.

Rastgele Hikayeler

Yeni Hikayeler

Metin Reklamları